O nás

Jsme Hlas onkologických pacientů

Jsme platforma Hlas onkologických pacientů, kterou tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých.

  minut

každých 7 min. přibude
nový onkologociký
pacient

 

pacientů
s onkologickým
onemocněním

  mil

lidí by se
mělo o nemoc
zajímat

každý  .

Onemocní
každý 3.
obyvatel ČR

+  tis.

Každý rok 90 tis.
nových pacientů

 

Stárnutím populace
bude každý rok o 2,2%
nemocných více

Údaje za rok 2017 v České Republice.

Chceme

 1. Dostupnost moderní léčby
 2. Návaznost péče jednotlivých pracovišť
 3. Zajištění adekvátního sociálního zabezpečení
 4. Metodika posouzení zdravotního stavu a léčby dalším lékařem tzv. „second opinion“.
 5. Zastoupení pacientských organizací v legislativních a správních řízeních

Naše aktivity

 • Kulaté stoly zúčastněných stran
 • Semináře pro zdravotníky i pacienty
 • Odborné konference
 • Analýzy péče
 • Průzkumy
 • Osvěta
nahoru